Tiroid (Guatr) Cerrahisi

Tiroid (Guatr) Cerrahisi

Tiroid (Guatr) Cerrahisi

Ameliyat gereken durumlar: 

Tiroid nodüllerinin bir kısmında
Hipertiroidi
Bası belirtilerinin olması ve göğüse doğru uzanım gösteren guatr
Tiroid kanserleri
Tiroid lenfoması
Başka bir organdan (sıklıkla böbrek ve akciğer) tiroid bezine kanser yayılımı

Değerlendirmede kullanılan tetkikler:
Ultrasonografi
Kan tetkikleri
Tiroid sintigrafisi (Nodülün fonksiyonel değerlendirmesi)
Nodülden ince iğne ile örnek alınması

Tiroid kanseri risk faktörleri:
Çocuklar
30 yaş altı yetişkinler
Baş ve boyun bölgesine radyasyon uygulanımı
Ailede tiroid kanseri mevcudiyeti

Cerrahi tedavi:
Ameliyat gereken durumlarda; tiroid bezi kanlanması çok iyi olan bir organ olması ve komşuluğunda önemli yapılar bulunmasına rağmen tecrübeli cerrahlar tarafından minimal riskle ameliyat edilebilir.

KAYNAKLAR:

  1. UpToDate, 2020
  2. Schwartz Principles of Surgery 11th Edition

Çeviren: Prof. Dr. Güner Öğünç