Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

 • Anasayfa
 • Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi
Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

Safra kesesinde taş görülme olasılığı özellikle batı toplumunda sıktır. Erkeklerin yaklaşık %6’ sında, kadınlarda ise %9 oranında safra kesesinde taş vardır.

Safra kesesi taşlarının çoğu tesadüfen saptanırlar ve herhangi bir şikayete neden olmazlar.

En sık rastlanan yakınma ağrıdır. Bazen safra kesesi ile ilgili ağrı ciddi bir problemle ilişkili olabilir, bunlar:

 1. Safra kesesi iltihabı
 2. Safra kesesi ve safra yollarının iltihabı
 3. Pankreas iltihabı
 4. Safra taşının bağırsağı tıkaması

Safra kesesi taşının neden olduğu ağrı uygun ağrı kesicilerle giderilir, sonrasında ameliyat planlanır. Ameliyat kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılır.

Ağrı hafif ve bir sorun oluşturmadı ise

 1. 1cm’ den küçük taşlarda
 2. Hafif derecede kireçlenme varsa ve kolesterol seviyesi yüksek ise
 3. Yakınmalar hafif derecede ise
 4. Safra kanalı açıksa
 5. Safra kesesi mukozası sağlıklı ve fonksiyonları doğal ise

ilaç tedavisi verilebilir.

Safra kesesinin akut iltihabı hastanede yatarak tedavi gerektirir. Hastanın karnının sağ üst tarafında ağrı, yüksek ateş ve kan tetkikinde beyaz küre yükselmesi söz konusudur. Safra kesesinde gangren ve delinmeye yol açabilir; bu durum yaşamı tehdit eden ciddi bir tablodur. Acil ameliyat gerekir.

Safra yollarındaki taşlarda safra kesesi taşlarına benzer yakınmalar ve sarılığa neden olabilirler. Bu hastalar yatırılarak tetkik ve tedavi edilirler. Safra yollarında tıkanıklık olduğunda endoskopik yöntemlerle tedavi veya ameliyat gerekebilir.


KAYNAKLAR:

1. UpToDate, 2020

2. Schwartz Principles of Surgery 11th Edition

Çeviren: Prof. Dr. Güner Öğünç