Mide Cerrahisi

Mide Cerrahisi

Mide Cerrahisi

Mide Ameliyatı Gereken Durumlar

  • Mide kanseri
  • Mide delinmesi
  • Kanama (bazen)
  • Mide çıkışında darlık
  • Ameliyat sonrası (bazen)

MİDE KANSERİ TANISI

  • Endoskopi (gastroduodenoskopi) ve biyopsi ile konur.
  • Endoskopik ultrasonografi yayılım derecesini belirler.
  • BT (Bilgisayarlı Tomografi) ile yayılım derecesi belirlenir.

MİDE KANSERİ İÇİN YAPILAN AMELİYATLARDA

Midenin bir kısmı veya tamamı çıkartılır beraberinde ilgili lenf bezleri alınır.

Kaynak:

  • Mystery of Surgery
  • Editor: Josef E. Fischer