Mide Bypass'ı

Mide Bypass'ı

Mide Bypass'ı

Mide üst kısmında 6-7 cm’ lik küçük bir bölüm oluşturulur. İnce bağırsak ile yeni oluşturulan mide ve ince bağırsak ile ince bağırsak arasında ağızlaştırma yapılır. Ameliyat laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılır. Ameliyat süresi 1-3 saat arasında değişir. Ameliyattan sonra 2-3 saat ayılma odasında beklendikten sonra servise geçilir. Hastanede yatış süresi ortalama 3 gündür. Kanama, kaçak ve pulmoner emboli riskleri vardır (% 4). Ölüm riski % 0.1 dir.

Fazla kilonun kaybı ortalama % 70 tir. T2Diabetli kişilerde düzelme oranı % 60-80 dir. D vit. ni, ve Ca, anemi gelişirse ilaç kullanmak gerekir.

KAYNAK: Obesity Surgery 2020