Hakkımda

Hakkımda
Hakkımda

Hakkımda

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Prof. Dr. Güner Öğünç; 1977 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı,1983 yılında mezun oldu. 2 yıl mecburi hizmet yaptı.Uzmanlık eğitimini Genel Cerrahi Kliniğin’de aldı. 16 ay süre ile Vatani Vazifesi’ ni yaptı. 1994 yılında Yrd. Doç., 1996 da Doçent oldu. 2002 yılında Profesörlük ünvanı aldı. 1997 yılında The European Surgical Institute, Advanced Course in Laparoscopic Surgery, Hamburg, Germany, 1977. The European Surgical Institute, A Course in Laparoscopic Gastric Surgery, Hamburg, Germany, 1977. S. Agostino hospital, Advanced Laparoscopic Surgery, modena, Italy, 1998. Karl-Franzens University of Medicine, Visceral Surgery, Graz, Austria, 1999. Malmö University Hospital, Experimental Laparoscopic Surgery, Malmö, Sweden, 2000. Bioenterics Cooperation, Adjustable Gastric Banding Course, Brussels, Belgium, 2000. Pediatric Course on Dialysis, University of Missouri Columbia, U.S.A, 2001. Hernia Surgery Course, Rome University Hospital, Rome, Italy, 2001. Advanced Laparoscopic Surgery, St. Pierre University Hospital, Brussels, Belgium, 2004. Laparoscopic Colorectal Surgery, Elancourt Center of Excellience, Paris, France, 2005. SAGB and Laparoscopic Roux-Y Gastric Bypass Obesity Academy, Salzburg, Austria, 2006. Kurs ve hastane çalışmalarına katıldı. Genel Cerrahi Kliniği’nde ileri laparoskopik cerrahi girişimleri (Laparoskopik inguinal herni, insizyonel herni onarımı, BTV- Gastroenterostomi, Posterior truncal vagotomi anterior seromyotomi, Total intraperitoneal Billroth II mide rezeksiyonu, Gastroenterostomi-kolesistojejunostomi, antireflü cerrahi, koledokotomi, splenektomi, nefrektomi, kolon rezeksiyonu, periton dializ kateteri takılması, feeding jejunostomi tüpü takılması, gastric banding, vertikal bantlı gastroplasti, Roux-Y gastric bypass, Sleeve gastrektomi) başlattı. Ülkemizde Bariatrik cerrahi (Obezite cerrahisi) nin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Periton Dializ kateteri takılmasında laparoskopik Ogunc’ s Technique’ i tanımladı. 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktorları tarafından ders verme becerilerine göre en iyi öğretim üyesi seçildi. 2002 yılında başlayan Peritoneal Dialysis International dergisindeki eleştirmenliğine devam etmektedir. IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) ve ISPD (International Society for Peritoneal Dialysis) üyesidir. 2009-2012 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Halen mesleğini 17.00 den sonra serbest olarak icra eden öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ nda görevine devam etmektedir.

Hasta muayenelerini muayenehanesinde, ameliyatlarını Antalya’da Özel hastanede ve  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapmaktadır.