Diğer Cerrahiler

Diğer Cerrahiler

Diğer Cerrahiler

 1. Cilt ve cilt altındaki kitleler
 2. Benler
 3. Karın duvarı ve kasık fıtıkları
 4. Mide fıtıkları (Diyafragma hernisi)
 5. Reflü ameliyatı
 6. İnce bağırsağın ameliyat gerektiren hastalıkları
 7. Apandisit
 8. Anorektal bölge hastalıkları (anal fissür, anal fistül ve diğerleri)
 9. Karaciğer kistleri
 10. Pankreas tümörleri
 11. Dalağın ameliyat gerektiren hastalıkları
 12. Karın içi abseler
 13. Periton diyaliz kateteri takılması (Ogunc’ s technique)
 14. Paratiroid cerrahisi


Prof. Dr. Güner Öğünç